Assessment tools: De ultieme gids om de juiste assessment tool te kiezen

Als je ooit geprobeerd hebt om op Google het woord “assessment tool” op te zoeken, zal je ongetwijfeld verwarrende resultaten te zien hebben gekregen. Assessment tools bestaan al heel lang, maar in de laatste 10 jaar heeft de term een aantal nieuwe betekenissen gekregen.

En ook al is er gigantisch veel informatie beschikbaar, er is geen enkel artikel dat je helpt om er de juiste tool uit te filteren en te selecteren die jij exact zoekt. Tot vandaag!

keuzestress

Laten we op het juiste been beginnen:

Wat is een assessment (tool)?

Bij een assessment wordt er een oordeel geveld over een persoon of situatie, op basis van alle informatie rond dat onderwerp. In de praktijk wordt dit meestal gedaan door een vragenlijst op te stellen met een score of categorisering die uiteindelijk een resultaat weergeeft.

Dit is een erg algemene definitie. Op basis van de context kan er gedifferentieerd worden en kan er gekeken worden wat de bestemming van de assessment is (denk aan personeelszaken, recruitment, marketing, training, finance, …).

Een assessment tool is de software die jou helpt om een assessment op te zetten en de resultaten te analyseren.

 • De term “assessment tool” wordt dikwijls gebruikt om een assessment methodologie te beschrijven. Een methodologie verwijst naar een theorie of omkadering waarop de aanpak voor een assessment gebaseerd is.
  • Een gekende assessment methodologie in persoonlijkheidstesten is de Myers-Briggs test waarbij een assessment de respondent zal toewijzen aan één van de 16 bestaande persoonlijkheidstypes of stereotypes. De persoonlijkheidstypes zijn gebaseerd op “extraversie versus introversie”, “aanvoelen versus intuïtie”, “denken versus voelen” en “oordelen versus perceptie”.
  • Een andere wijdverspreide methodologie is de DISC assessment. Dit is een persoonlijkheidstest die stelt dat elke persoon scoort op 4 persoonlijkheidsstijlen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Nauwgezetheid. Op basis van de score krijgt een respondent één van de vier persoonlijkheidstypes toegewezen, die vaak geassocieerd worden met de kleuren rood, blauw, groen en geel.
 • Een assessment tool kan ook gezien worden als een middel dat gebruikt wordt om een assessment uit te voeren, digitaal, of met pen en papier. Het laatste kan eenvoudig zijn en wordt vaak in een onderwijsomgeving gebruikt. Ja/Nee kaarten, Duim omhoog/Duim omlaag, Mind mapping, … het zijn allemaal voorbeelden van formatieve assessment tools.

In dit artikel zullen we focussen op digitale assessment tools (= assessment software), meerbepaald op hoe je digitale assessment tools selecteert op basis van jouw specifieke wensen.

De grootste verwarring bij het kiezen van een assessment tool is dat bepaalde tools verbonden zijn aan een specifieke methodologie. Bijvoorbeeld: software die specifiek gecreëerd werd voor DISC assessments. Bovendien mixen sommige verkopers software en diensten in een gebundeld pakket, zoals bijvoorbeeld assessments in combinatie met HR diensten. 

In dit artikel zullen we enkel focussen op het selecteren van de juiste digitale assessment tool, onafhankelijk van de methodologie of eender welke diensten die er verbonden aan kunnen zijn. 

De juiste assessment tool selecteren

There are two primary questions you should ask yourself when selecting the right assessment software. Based on these identifiers, you’ll find useful links and a suggestion of tools for your specific needs in the overview below.

1. Wat is de context van je assessment? Educatief of professioneel?

In een professionele setting kunnen business assessments draaien rond coachen en leren, recruitment, diagnostiek en meting van vooruitgang of marketing.

In een educatieve setting draaien assessments rond leren en persoonlijke vooruitgang. Dat kan vormend, samenvattend, objectief of subjectief zijn. Lees meer over elke specifieke benadering voor assessments voor leraren hier.

Als je een assessment wil maken voor een non-profit of een publieke instelling, stellen we voor dat je kijkt naar de oplossingen voor business assessments, aangezien deze eerder de juiste kenmerken zullen bevatten dan educatieve assessments.

!! Houd verslaggeving in de gaten. Zeker als je met business assessments aan de slag wil gaan. De meeste assessment tools bieden je geaggregeerde rapporten aan. Dat betekent dat je een overzicht of een gemiddelde kan krijgen van bijvoorbeeld een totaal van 100 reacties. Zoals hier:

Aggregated assessment report
Bij professionele assessments die we in dit artikel zullen bespreken is het vaak nodig om geïndividualiseerde verslaggeving of rapportering aan te bieden. Gepersonaliseerde evaluatierapporten, gebaseerd op de resultaten van één specifieke respondent die gegenereerd worden vlak nadat de respondent de assessment heeft ingevuld. Deze geïndividualiseerde rapporten maken het mogelijk om waarde toe te voegen door onmiddellijke feedback te geven. Zoals hieronder, waar een respondent net een assessment heeft ingevuld over het energiezuinig maken van je huis. Het rapport zorgt voor een meerwaarde door persoonlijke tips te geven, gebaseerd op het specifieke profiel van de respondent.

Individualized assessment report

2. Wat is het doel van je assessment?

De doelstelling die je in je hoofd hebt kan variëren van simpel “leren”, naar het meten van een bepaalde voortgang, tot het ontdekken of een persoon het juiste profiel heeft, of zelfs om leads te genereren in een marketing context.

Op basis van de context van je assessment zijn dit de meest voorkomende doelstellingen om een assessment te maken. Vind de juiste assessment tool voor jouw doelstelling in de onderstaande paragrafen.

A. Professioneel – HR leren en coachen
B. Professioneel – HR recruitment
C. Professioneel – Professionele diensten 
D. Professioneel – Marketing
E. Educatief – Leren

De meeste beschikbare assessment software tools focussen op het educatieve luik van assessments. Ze zijn gewoonlijk zeer betaalbaar, maar ze zijn zelden bruikbaar voor iets anders dan het evalueren van studenten of leerlingen. Aan de andere kant heb je business assessment tools. Deze zijn vaak duur en kunnen enkel gebruikt worden met een specifieke methodologie of aangekocht worden in combinatie met diensten.

Met deze lijst van tools en middelen voor elke categorie willen we je een gulden middenweg geven. Betaalbare, op zichzelf werkende tools (zoals Pointerpro 😉 ) waar je vandaag nog voor kan optekenen, los van de methodologie die je gebruikt en niet gebonden aan eender welke andere consultancy dienst die je daar extra bij zou moeten aankopen. Deze lijst is een compleet overzicht van de features die je nodig hebt voor jouw specifieke doelstellingen en publiek.

Assessment tools voor:

A. HR leren en coaching assessments (Professioneel)

Dit type assessment dient om iemands bekwaamheid in een professionals omgeving te meten. Dit om een rekruteringsbeslissing te nemen of om naar de kennis en vaardigheden van werknemers te peilen.

Bijvoorbeeld:

Een HR manager wil de groepsdynamiek van een bestaande dienst verbeteren. Door een DISC assessment te gebruiken worden de verschillende persoonlijkheidstypes in het team bepaald, en hoe hun rollen of huidige verantwoordelijkheden beter verdeeld kunnen worden.

A professioneel - coaching assessment tool
(Probeer dit voorbeeld)

Functionaliteiten:

Wanneer je naar de juiste tool begint te zoeken, kan je best focussen op deze kenmerken:

 • Aangepaste scoring met formules waarmee je geavanceerde berekeningen kunt maken
 • Scoreweging en scoring per vraagblok om meer nadruk te leggen op de score voor bepaalde vraagblokken of vragen
 • Uitnodigingen per e-mail met personalisatie
 • Variabele eindberichten op basis van de score
 • Gepersonaliseerd rapport voor de respondent (downloadbaar in PDF)
 • Resultaten en vooruitgang per respondent in een dashboard
 • Visualisering van de resultaten in spider grafiek, taartdiagram en andere visualitietypes
Online assessment tools voor (HR) leren en coachen:
 1. Pointerpro ($)
  De meest beoordeelde en #1 assessment software voor KMO’s op Capterra. Het geeft je de mogelijkheid om assessments en volledige leercampagnes te maken. Gebruik maken van de geavanceerde formules en gepersonaliseerde uitkomsten zal je helpen om zowel jezelf als de respondent tot diepere inzichten te brengen.
 2. Talentsoft ($$)
  Met een focus op samenwerking tussen HR, managers en werknemers helpt dit talent management systeem bij de groei van werknemers door een combinatie van leren en testen.
 3. Docebo LMS ($$$)
  Dit leerplatform is gemaakt om werknemers te trainen met een combinatie van formele, sociale en ervaringsgerichte tests om de prestatie van de leerling te maximaliseren.

B. HR recruitment assessments (Professioneel)

Een recruiting assessment tool helpt je te onderzoeken of een persoon het juiste profiel heeft en bekwaam is om de job uit te oefenen waarvoor hij/zij gesolliciteerd heeft.

Bijvoorbeeld:

Een recruiter wilt de vaardigheden en professionele persoonlijkheidskenmerken van een kandidaat evalueren. Men wilt alle nodige informatie in een dashboard verzamelen dat de belangrijkste resultaten belicht. Bovendien wilt men de kandidaat een rapport bezorgen met de verworven inzichten. Dit rapport met resultaten en opmerkingen kan gebruikt worden als startpunt voor een opvolgingsgesprek. (Lees meer over dit specifiek voorbeeld in deze competentiebeoordeling case study.)

Functionaliteiten:

Wanneer je naar de juiste tool begint te zoeken, zijn dit nuttige features om naar uit te kijken:

 • Aangepaste scoring met formules waarmee je geavanceerde berekeningen kunt maken
 • Vragenlogica waarbij je irrelevante vragen kan overslaan of opvolgingsvragen kan stellen op basis van een gekozen antwoord
 • Scoreweging en scoring per vraagblok om meer nadruk te leggen op de score voor bepaalde vraagblokken of vragen
 • Gepersonaliseerd rapport voor de respondent (downloadbaar in PDF)
 • Resultaten per respondent
 • Question pool & willekeurige weergave
 • Integratie met andere tools om antwoorden te exporteren
Online assessment tools voor HR recruitment:
 1. Pointerpro ($)
  Deze software laat je zelfevaluaties en quizzen maken die persoonlijke informatie teruggeven. Resultaten per respondent of kandidaat maken het makkelijk onderling vergelijkbaar. Gebruik makend van de gevorderde formules en gepersonaliseerde PDF rapporten zullen zowel jou als de respondent helpen om diepere inzichten te verwerven.
 2. Vervoe ($$)
  Vervoe is een wervingsplatform dat verborgen talent toont via realistische praktijktests, taken en tools ontworpen door industrie-experts.
 3. Harver ($$$)
  Dit pre-tewerkstellingsassessment platform maakt gebruik van wetenschappelijk gevalideerde assessments en situationele beoordelingstests met een realistische werkvoorstelling. Hun AI algoritme meet de bekwaamheid, cultuurmatch, soft skills en slaagkansen van de kandidaat.

C. Professionele dienstverleningsassessments (Professioneel)

Met deze business assessments kan je vooruitgang analyseren en de diagnostiek voor een bedrijf of subdivisie checken om verbeteringen te bepalen.

Bijvoorbeeld:

Een consultancy agentschap biedt opleidingen en diensten aan om je business winstgevender te maken. Om een actieplan uit te werken evalueren ze de huidige status van hun klant met een maturity assessment of maturiteitsevaluatie. Zowel het agentschap als de klant ontvangen het resultaat en bespreken de stappen die genomen moeten worden.

Idealiter wordt een PDF rapport met inzichten en voorgestelde verbeteringen automatisch gegenereerd en verzonden naar de klant om hen te helpen om een beslissing te nemen.

C professioneel - professional services assessment
(Probeer dit voorbeeld)

Functionaliteiten:

Wanneer je naar de juiste tool begint te zoeken, zijn dit nuttige features om naar uit te kijken:

 • White label optie om alles in je bedrijfsbranding te zetten, inclusief bedrijfs-url en rapportering met je eigen brand. Je zou zelfs uitnodigingen via e-mail moeten kunnen uitsturen met een eigen white label e-mailadres.
 • Aangepaste scoring met formules waarmee je geavanceerde berekeningen kunt maken
 • Vragenlogica waarbij je irrelevante vragen kan overslaan of opvolgingsvragen kan stellen op basis van een gekozen antwoord
 • Scoreweging en scoring per vraagblok om meer nadruk te leggen op de score voor bepaalde vraagblokken of vragen
 • Automatische e-mails na het invullen van een vragenlijst met diepere inzichten, die respondenten uitnodigen om in contact te blijven.
 • Gepersonaliseerd rapport voor de respondent (downloadbaar in PDF)
 • Integratie met andere tools zoals betalingssystemen (bijvoorbeeld Stripe) om assessments aan je klanten te verkopen.
Online assessment tools voor professionele dienstverlening*:
 1. Pointerpro ($)
  Met deze software maak je interactieve, gepersonaliseerde maturiteitsevaluaties. Gebruik makende van geavanceerde formules, scoreweging en gepersonaliseerde PDF rapporten krijg je diepere inzichten. Bovendien bied je je respondent meerwaarde in de vorm van een rapport met op maat gemaakte aanbevelingen.
 2. Form.com ($$$)
  Dit platform heeft geavanceerde mogelijkheden die gebruikt kunnen worden om eender welk dataproces te stroomlijnen, op kantoor of op verplaatsing, gebruik makens van formulieren om data vast te leggen.

*Deze categorie bevat slechts twee tools om mee aan de slag te gaan. Dit komt doordat we geen andere software tools hebben gevonden die de functionaliteiten aanbieden die je nodig hebt voor dit type van assessment. Een eenvoudige Google zoekopdracht zal je veel opties geven, maar deze zullen allemaal gecombineerd worden in pakketten met bijkomende diensten of ze zullen een assessment tool tonen die gemaakt is voor slechts één assessment type (bijvoorbeeld een risicobeoordelingstool).

D. Marketing assessments (professioneel)

Marketing assessments zijn een sport interactive content dat gebruikt kan worden voor meerdere doeleinden zoals het bewegen van een prospect naar het volgende stadium in de lead funnel, het opbouwen van een abonneelijst of simpelweg het verhogen van de betrokkenheid op je website.

Bijvoorbeeld:

Een marketeer zet een assessment op zijn website. Bezoekers kunnen de assessment doen, waarbij het resultant een persoonlijke uitkomst is met de mogelijkheid om nog verdere details en bijkomende tips te verkrijgen. Om toegang te krijgen tot de extra’s laat de respondent zijn e-mailadres achter in ruil voor een gepersonaliseerd PDF rapport. Zo krijgt de bezoeker interessante inzichten en persoonlijke meerwaarde, en de marketeer krijgt een e-mailadres én nuttige inzichten over de bezoeker. (Lees meer over dit voorbeeld in deze Boot Camp Digital case study)

Functionaliteiten:

Wanneer je begint te zoeken naar de juiste tool, is het handig om uit te kijken naar de volgende kenmerken:

 • White label optie om alles in je bedrijfsbranding te zetten, inclusief een bedrijfsurl en -rapportering. Stuur zelfs uitnodigingen via een white label e-mailadres. 
 • Interactieve elementen zoals het gebruik van omleidingen om eerder gegeven antwoorden te hergebruiken in opvolgingsvragen
 • Vragenlogica om irrelevante vragen over te slaan of opvolgingsvragen te stellen op basis van een gekozen antwoord
 • Slimme weergaven tussen vragen met tips en handige informatie
 • Makkelijk te integreren in je website, blog, … (bv. met een Iframe)
 • Flexibel in ontwerp
 • Variabele eindberichten op basis van de score van de respondent
 • Automatische e-mails na het invullen van de assessments met diepere inzichten en een uitnodiging om verder in de funnel te stappen
 • Downloadbare PDF om de meerwaarde nog verder te verhogen (whitepaper, ebook, coupon, …)
 • Integraties met andere tools om gegevens van respondenten bij te houden en over te zetten
Online assessment tools voor Marketing:
 1. Pointerpro ($)
  Met deze software maak je interactieve assessments die je helpen om e-mailadressen te verzamelen, prospecten door de sales-funnel te leiden en waardevolle informatie terug te geven aan de respondent.
 2. ClickFunnels ($$)
  Deze “funnel builder” geeft je de mogelijkheid om je eigen flows te creëren die je helpen om prospecten dieper in de sales trechter te leiden. Een deel van de software laat je toe interactieve content te bouwen die erg lijkt op de marketing assessments waarover we spreken in dit artikel.
 3. Snapapp ($$$)
  Met SnapApp maak je op je merk gebaseerde interacties op basis van vragen om intentie te ontdekken. Het beschikt over sjablonen, opslag van activa, ontwerptools en globale account instellingen om je time-to-market te versnellen.

E. School/Universiteit assessments (Educatief & leren)

Dit assessment scenario werkt voor studenten in een school- of universiteitsomgeving. Het wordt gebruikt om te peilen naar de vooruitgang van een student ten opzichte van de vooropgestelde doelstellingen.

Bijvoorbeeld:

Een leraar lanceert een korte evaluatie die studenten op de computer kunnen invullen, daarbij testend of ze mee zijn met de theorie.

E educatief - learning assessment tool
(Probeer dit voorbeeld)

Functionaliteiten:

Wanneer je op zoek bent naar de juiste tool, let je best op de volgende dingen:

 • Willekeurige volgorde van de vragen en vragenpool
 • Eindscore met een percentage
 • Real-time resultaten om te antwoorden te kunnen tonen tijdens een presentatie in de klas/aula
 • Persoonlijke resultaten per respondent die je de mogelijkheid even om automatisch één-op-één aanbevelingen te geven, …
 • Een uitleg bij elk antwoord, niet enkel om het juiste antwoord te geven maar ook om uit te leggen waarom dit het juiste antwoord is
 • Een persoonlijk portaal waar alle tests per student samenkomen
 • Assessment reeksen om vooruitgang over de tijd heen op te volgen
Online assessment tools voor leren:
 1. BookWidgets ($)
  Met deze tool kan je interactieve oefeningen creëren met een automatische gescoorde test. Ideaal en makkelijk te gebruiken in de klas. (Let op: als je plant om een meer geavanceerde assessment te maken, is deze tool misschien niet de juiste keuze)
 2. Socrative ($)
  Met de Socrative app is gemaakt voor speelse betrokkenheid in de klas. Het helpt studenten en leerlingen in het leerproces met quizzen, polls en assessments.
 3. LoveMySkool ($$)
  Met deze tool kan je samenwerken met andere lesgevers, studenten en ouders. Dit zorgt voor een constructieve impact op de resultaten.

Dat is het! Alles wat je moet weten om de juiste assessment tool te selecteren 🙂

Er zijn natuurlijk nog enorm veel andere tools en diensten beschikbaar. Voor deze lijst heb ik enkel die tools geselecteerd waarvan ik overtuigd ben dat deze je zullen helpen bij het uitbouwen van wat je nodig hebt zonder veel bijkomend gedoe of verplichtingen. Als je denkt dat ik een essentiële tool vergeten ben, laat me dit zeker weten in de comments!

Trouwens, je zal gemerkt hebben dat Pointerpro in bijna elk lijstje voorkomt… Dat is omdat assessments ons ding zijn! Elk scenario en elke doelstelling die hierboven vermeld wordt kan mogelijk gemaakt worden met een assessment gemaakt in onze tool. Wil je meer weten? Contacteer ons!

Als je ooit geprobeerd hebt om op Google het woord “assessment tool” op te zoeken, zal je ongetwijfeld verwarrende resultaten te zien hebben gekregen. Assessment tools bestaan al heel lang, maar in de laatste 10 jaar heeft de term een aantal nieuwe betekenissen gekregen.

En ook al is er gigantisch veel informatie beschikbaar, er is geen enkel artikel dat je helpt om er de juiste tool uit te filteren en te selecteren die jij exact zoekt. Tot vandaag!

keuzestress

Laten we op het juiste been beginnen:

Wat is een assessment (tool)?

Bij een assessment wordt er een oordeel geveld over een persoon of situatie, op basis van alle informatie rond dat onderwerp. In de praktijk wordt dit meestal gedaan door een vragenlijst op te stellen met een score of categorisering die uiteindelijk een resultaat weergeeft.

Dit is een erg algemene definitie. Op basis van de context kan er gedifferentieerd worden en kan er gekeken worden wat de bestemming van de assessment is (denk aan personeelszaken, recruitment, marketing, training, finance, …).

Een assessment tool is de software die jou helpt om een assessment op te zetten en de resultaten te analyseren.

 • De term “assessment tool” wordt dikwijls gebruikt om een assessment methodologie te beschrijven. Een methodologie verwijst naar een theorie of omkadering waarop de aanpak voor een assessment gebaseerd is.
  • Een gekende assessment methodologie in persoonlijkheidstesten is de Myers-Briggs test waarbij een assessment de respondent zal toewijzen aan één van de 16 bestaande persoonlijkheidstypes of stereotypes. De persoonlijkheidstypes zijn gebaseerd op “extraversie versus introversie”, “aanvoelen versus intuïtie”, “denken versus voelen” en “oordelen versus perceptie”.
  • Een andere wijdverspreide methodologie is de DISC assessment. Dit is een persoonlijkheidstest die stelt dat elke persoon scoort op 4 persoonlijkheidsstijlen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Nauwgezetheid. Op basis van de score krijgt een respondent één van de vier persoonlijkheidstypes toegewezen, die vaak geassocieerd worden met de kleuren rood, blauw, groen en geel.
 • Een assessment tool kan ook gezien worden als een middel dat gebruikt wordt om een assessment uit te voeren, digitaal, of met pen en papier. Het laatste kan eenvoudig zijn en wordt vaak in een onderwijsomgeving gebruikt. Ja/Nee kaarten, Duim omhoog/Duim omlaag, Mind mapping, … het zijn allemaal voorbeelden van formatieve assessment tools.

In dit artikel zullen we focussen op digitale assessment tools (= assessment software), meerbepaald op hoe je digitale assessment tools selecteert op basis van jouw specifieke wensen.

De grootste verwarring bij het kiezen van een assessment tool is dat bepaalde tools verbonden zijn aan een specifieke methodologie. Bijvoorbeeld: software die specifiek gecreëerd werd voor DISC assessments. Bovendien mixen sommige verkopers software en diensten in een gebundeld pakket, zoals bijvoorbeeld assessments in combinatie met HR diensten. 

In dit artikel zullen we enkel focussen op het selecteren van de juiste digitale assessment tool, onafhankelijk van de methodologie of eender welke diensten die er verbonden aan kunnen zijn. 

De juiste assessment tool selecteren

There are two primary questions you should ask yourself when selecting the right assessment software. Based on these identifiers, you’ll find useful links and a suggestion of tools for your specific needs in the overview below.

1. Wat is de context van je assessment? Educatief of professioneel?

In een professionele setting kunnen business assessments draaien rond coachen en leren, recruitment, diagnostiek en meting van vooruitgang of marketing.

In een educatieve setting draaien assessments rond leren en persoonlijke vooruitgang. Dat kan vormend, samenvattend, objectief of subjectief zijn. Lees meer over elke specifieke benadering voor assessments voor leraren hier.

Als je een assessment wil maken voor een non-profit of een publieke instelling, stellen we voor dat je kijkt naar de oplossingen voor business assessments, aangezien deze eerder de juiste kenmerken zullen bevatten dan educatieve assessments.

!! Houd verslaggeving in de gaten. Zeker als je met business assessments aan de slag wil gaan. De meeste assessment tools bieden je geaggregeerde rapporten aan. Dat betekent dat je een overzicht of een gemiddelde kan krijgen van bijvoorbeeld een totaal van 100 reacties. Zoals hier:

Aggregated assessment report
Bij professionele assessments die we in dit artikel zullen bespreken is het vaak nodig om geïndividualiseerde verslaggeving of rapportering aan te bieden. Gepersonaliseerde evaluatierapporten, gebaseerd op de resultaten van één specifieke respondent die gegenereerd worden vlak nadat de respondent de assessment heeft ingevuld. Deze geïndividualiseerde rapporten maken het mogelijk om waarde toe te voegen door onmiddellijke feedback te geven. Zoals hieronder, waar een respondent net een assessment heeft ingevuld over het energiezuinig maken van je huis. Het rapport zorgt voor een meerwaarde door persoonlijke tips te geven, gebaseerd op het specifieke profiel van de respondent.

Individualized assessment report

2. Wat is het doel van je assessment?

De doelstelling die je in je hoofd hebt kan variëren van simpel “leren”, naar het meten van een bepaalde voortgang, tot het ontdekken of een persoon het juiste profiel heeft, of zelfs om leads te genereren in een marketing context.

Op basis van de context van je assessment zijn dit de meest voorkomende doelstellingen om een assessment te maken. Vind de juiste assessment tool voor jouw doelstelling in de onderstaande paragrafen.

A. Professioneel – HR leren en coachen
B. Professioneel – HR recruitment
C. Professioneel – Professionele diensten 
D. Professioneel – Marketing
E. Educatief – Leren

De meeste beschikbare assessment software tools focussen op het educatieve luik van assessments. Ze zijn gewoonlijk zeer betaalbaar, maar ze zijn zelden bruikbaar voor iets anders dan het evalueren van studenten of leerlingen. Aan de andere kant heb je business assessment tools. Deze zijn vaak duur en kunnen enkel gebruikt worden met een specifieke methodologie of aangekocht worden in combinatie met diensten.

Met deze lijst van tools en middelen voor elke categorie willen we je een gulden middenweg geven. Betaalbare, op zichzelf werkende tools (zoals Pointerpro 😉 ) waar je vandaag nog voor kan optekenen, los van de methodologie die je gebruikt en niet gebonden aan eender welke andere consultancy dienst die je daar extra bij zou moeten aankopen. Deze lijst is een compleet overzicht van de features die je nodig hebt voor jouw specifieke doelstellingen en publiek.

Assessment tools voor:

A. HR leren en coaching assessments (Professioneel)

Dit type assessment dient om iemands bekwaamheid in een professionals omgeving te meten. Dit om een rekruteringsbeslissing te nemen of om naar de kennis en vaardigheden van werknemers te peilen.

Bijvoorbeeld:

Een HR manager wil de groepsdynamiek van een bestaande dienst verbeteren. Door een DISC assessment te gebruiken worden de verschillende persoonlijkheidstypes in het team bepaald, en hoe hun rollen of huidige verantwoordelijkheden beter verdeeld kunnen worden.

A professioneel - coaching assessment tool
(Probeer dit voorbeeld)

Functionaliteiten:

Wanneer je naar de juiste tool begint te zoeken, kan je best focussen op deze kenmerken:

 • Aangepaste scoring met formules waarmee je geavanceerde berekeningen kunt maken
 • Scoreweging en scoring per vraagblok om meer nadruk te leggen op de score voor bepaalde vraagblokken of vragen
 • Uitnodigingen per e-mail met personalisatie
 • Variabele eindberichten op basis van de score
 • Gepersonaliseerd rapport voor de respondent (downloadbaar in PDF)
 • Resultaten en vooruitgang per respondent in een dashboard
 • Visualisering van de resultaten in spider grafiek, taartdiagram en andere visualitietypes
Online assessment tools voor (HR) leren en coachen:
 1. Pointerpro ($)
  De meest beoordeelde en #1 assessment software voor KMO’s op Capterra. Het geeft je de mogelijkheid om assessments en volledige leercampagnes te maken. Gebruik maken van de geavanceerde formules en gepersonaliseerde uitkomsten zal je helpen om zowel jezelf als de respondent tot diepere inzichten te brengen.
 2. Talentsoft ($$)
  Met een focus op samenwerking tussen HR, managers en werknemers helpt dit talent management systeem bij de groei van werknemers door een combinatie van leren en testen.
 3. Docebo LMS ($$$)
  Dit leerplatform is gemaakt om werknemers te trainen met een combinatie van formele, sociale en ervaringsgerichte tests om de prestatie van de leerling te maximaliseren.

B. HR recruitment assessments (Professioneel)

Een recruiting assessment tool helpt je te onderzoeken of een persoon het juiste profiel heeft en bekwaam is om de job uit te oefenen waarvoor hij/zij gesolliciteerd heeft.

Bijvoorbeeld:

Een recruiter wilt de vaardigheden en professionele persoonlijkheidskenmerken van een kandidaat evalueren. Men wilt alle nodige informatie in een dashboard verzamelen dat de belangrijkste resultaten belicht. Bovendien wilt men de kandidaat een rapport bezorgen met de verworven inzichten. Dit rapport met resultaten en opmerkingen kan gebruikt worden als startpunt voor een opvolgingsgesprek. (Lees meer over dit specifiek voorbeeld in deze competentiebeoordeling case study.)

Functionaliteiten:

Wanneer je naar de juiste tool begint te zoeken, zijn dit nuttige features om naar uit te kijken:

 • Aangepaste scoring met formules waarmee je geavanceerde berekeningen kunt maken
 • Vragenlogica waarbij je irrelevante vragen kan overslaan of opvolgingsvragen kan stellen op basis van een gekozen antwoord
 • Scoreweging en scoring per vraagblok om meer nadruk te leggen op de score voor bepaalde vraagblokken of vragen
 • Gepersonaliseerd rapport voor de respondent (downloadbaar in PDF)
 • Resultaten per respondent
 • Question pool & willekeurige weergave
 • Integratie met andere tools om antwoorden te exporteren
Online assessment tools voor HR recruitment:
 1. Pointerpro ($)
  Deze software laat je zelfevaluaties en quizzen maken die persoonlijke informatie teruggeven. Resultaten per respondent of kandidaat maken het makkelijk onderling vergelijkbaar. Gebruik makend van de gevorderde formules en gepersonaliseerde PDF rapporten zullen zowel jou als de respondent helpen om diepere inzichten te verwerven.
 2. Vervoe ($$)
  Vervoe is een wervingsplatform dat verborgen talent toont via realistische praktijktests, taken en tools ontworpen door industrie-experts.
 3. Harver ($$$)
  Dit pre-tewerkstellingsassessment platform maakt gebruik van wetenschappelijk gevalideerde assessments en situationele beoordelingstests met een realistische werkvoorstelling. Hun AI algoritme meet de bekwaamheid, cultuurmatch, soft skills en slaagkansen van de kandidaat.

C. Professionele dienstverleningsassessments (Professioneel)

Met deze business assessments kan je vooruitgang analyseren en de diagnostiek voor een bedrijf of subdivisie checken om verbeteringen te bepalen.

Bijvoorbeeld:

Een consultancy agentschap biedt opleidingen en diensten aan om je business winstgevender te maken. Om een actieplan uit te werken evalueren ze de huidige status van hun klant met een maturity assessment of maturiteitsevaluatie. Zowel het agentschap als de klant ontvangen het resultaat en bespreken de stappen die genomen moeten worden.

Idealiter wordt een PDF rapport met inzichten en voorgestelde verbeteringen automatisch gegenereerd en verzonden naar de klant om hen te helpen om een beslissing te nemen.

C professioneel - professional services assessment
(Probeer dit voorbeeld)

Functionaliteiten:

Wanneer je naar de juiste tool begint te zoeken, zijn dit nuttige features om naar uit te kijken:

 • White label optie om alles in je bedrijfsbranding te zetten, inclusief bedrijfs-url en rapportering met je eigen brand. Je zou zelfs uitnodigingen via e-mail moeten kunnen uitsturen met een eigen white label e-mailadres.
 • Aangepaste scoring met formules waarmee je geavanceerde berekeningen kunt maken
 • Vragenlogica waarbij je irrelevante vragen kan overslaan of opvolgingsvragen kan stellen op basis van een gekozen antwoord
 • Scoreweging en scoring per vraagblok om meer nadruk te leggen op de score voor bepaalde vraagblokken of vragen
 • Automatische e-mails na het invullen van een vragenlijst met diepere inzichten, die respondenten uitnodigen om in contact te blijven.
 • Gepersonaliseerd rapport voor de respondent (downloadbaar in PDF)
 • Integratie met andere tools zoals betalingssystemen (bijvoorbeeld Stripe) om assessments aan je klanten te verkopen.
Online assessment tools voor professionele dienstverlening*:
 1. Pointerpro ($)
  Met deze software maak je interactieve, gepersonaliseerde maturiteitsevaluaties. Gebruik makende van geavanceerde formules, scoreweging en gepersonaliseerde PDF rapporten krijg je diepere inzichten. Bovendien bied je je respondent meerwaarde in de vorm van een rapport met op maat gemaakte aanbevelingen.
 2. Form.com ($$$)
  Dit platform heeft geavanceerde mogelijkheden die gebruikt kunnen worden om eender welk dataproces te stroomlijnen, op kantoor of op verplaatsing, gebruik makens van formulieren om data vast te leggen.

*Deze categorie bevat slechts twee tools om mee aan de slag te gaan. Dit komt doordat we geen andere software tools hebben gevonden die de functionaliteiten aanbieden die je nodig hebt voor dit type van assessment. Een eenvoudige Google zoekopdracht zal je veel opties geven, maar deze zullen allemaal gecombineerd worden in pakketten met bijkomende diensten of ze zullen een assessment tool tonen die gemaakt is voor slechts één assessment type (bijvoorbeeld een risicobeoordelingstool).

D. Marketing assessments (professioneel)

Marketing assessments zijn een sport interactive content dat gebruikt kan worden voor meerdere doeleinden zoals het bewegen van een prospect naar het volgende stadium in de lead funnel, het opbouwen van een abonneelijst of simpelweg het verhogen van de betrokkenheid op je website.

Bijvoorbeeld:

Een marketeer zet een assessment op zijn website. Bezoekers kunnen de assessment doen, waarbij het resultant een persoonlijke uitkomst is met de mogelijkheid om nog verdere details en bijkomende tips te verkrijgen. Om toegang te krijgen tot de extra’s laat de respondent zijn e-mailadres achter in ruil voor een gepersonaliseerd PDF rapport. Zo krijgt de bezoeker interessante inzichten en persoonlijke meerwaarde, en de marketeer krijgt een e-mailadres én nuttige inzichten over de bezoeker. (Lees meer over dit voorbeeld in deze Boot Camp Digital case study)

Functionaliteiten:

Wanneer je begint te zoeken naar de juiste tool, is het handig om uit te kijken naar de volgende kenmerken:

 • White label optie om alles in je bedrijfsbranding te zetten, inclusief een bedrijfsurl en -rapportering. Stuur zelfs uitnodigingen via een white label e-mailadres. 
 • Interactieve elementen zoals het gebruik van omleidingen om eerder gegeven antwoorden te hergebruiken in opvolgingsvragen
 • Vragenlogica om irrelevante vragen over te slaan of opvolgingsvragen te stellen op basis van een gekozen antwoord
 • Slimme weergaven tussen vragen met tips en handige informatie
 • Makkelijk te integreren in je website, blog, … (bv. met een Iframe)
 • Flexibel in ontwerp
 • Variabele eindberichten op basis van de score van de respondent
 • Automatische e-mails na het invullen van de assessments met diepere inzichten en een uitnodiging om verder in de funnel te stappen
 • Downloadbare PDF om de meerwaarde nog verder te verhogen (whitepaper, ebook, coupon, …)
 • Integraties met andere tools om gegevens van respondenten bij te houden en over te zetten
Online assessment tools voor Marketing:
 1. Pointerpro ($)
  Met deze software maak je interactieve assessments die je helpen om e-mailadressen te verzamelen, prospecten door de sales-funnel te leiden en waardevolle informatie terug te geven aan de respondent.
 2. ClickFunnels ($$)
  Deze “funnel builder” geeft je de mogelijkheid om je eigen flows te creëren die je helpen om prospecten dieper in de sales trechter te leiden. Een deel van de software laat je toe interactieve content te bouwen die erg lijkt op de marketing assessments waarover we spreken in dit artikel.
 3. Snapapp ($$$)
  Met SnapApp maak je op je merk gebaseerde interacties op basis van vragen om intentie te ontdekken. Het beschikt over sjablonen, opslag van activa, ontwerptools en globale account instellingen om je time-to-market te versnellen.

E. School/Universiteit assessments (Educatief & leren)

Dit assessment scenario werkt voor studenten in een school- of universiteitsomgeving. Het wordt gebruikt om te peilen naar de vooruitgang van een student ten opzichte van de vooropgestelde doelstellingen.

Bijvoorbeeld:

Een leraar lanceert een korte evaluatie die studenten op de computer kunnen invullen, daarbij testend of ze mee zijn met de theorie.

E educatief - learning assessment tool
(Probeer dit voorbeeld)

Functionaliteiten:

Wanneer je op zoek bent naar de juiste tool, let je best op de volgende dingen:

 • Willekeurige volgorde van de vragen en vragenpool
 • Eindscore met een percentage
 • Real-time resultaten om te antwoorden te kunnen tonen tijdens een presentatie in de klas/aula
 • Persoonlijke resultaten per respondent die je de mogelijkheid even om automatisch één-op-één aanbevelingen te geven, …
 • Een uitleg bij elk antwoord, niet enkel om het juiste antwoord te geven maar ook om uit te leggen waarom dit het juiste antwoord is
 • Een persoonlijk portaal waar alle tests per student samenkomen
 • Assessment reeksen om vooruitgang over de tijd heen op te volgen
Online assessment tools voor leren:
 1. BookWidgets ($)
  Met deze tool kan je interactieve oefeningen creëren met een automatische gescoorde test. Ideaal en makkelijk te gebruiken in de klas. (Let op: als je plant om een meer geavanceerde assessment te maken, is deze tool misschien niet de juiste keuze)
 2. Socrative ($)
  Met de Socrative app is gemaakt voor speelse betrokkenheid in de klas. Het helpt studenten en leerlingen in het leerproces met quizzen, polls en assessments.
 3. LoveMySkool ($$)
  Met deze tool kan je samenwerken met andere lesgevers, studenten en ouders. Dit zorgt voor een constructieve impact op de resultaten.

Dat is het! Alles wat je moet weten om de juiste assessment tool te selecteren 🙂

Er zijn natuurlijk nog enorm veel andere tools en diensten beschikbaar. Voor deze lijst heb ik enkel die tools geselecteerd waarvan ik overtuigd ben dat deze je zullen helpen bij het uitbouwen van wat je nodig hebt zonder veel bijkomend gedoe of verplichtingen. Als je denkt dat ik een essentiële tool vergeten ben, laat me dit zeker weten in de comments!

Trouwens, je zal gemerkt hebben dat Pointerpro in bijna elk lijstje voorkomt… Dat is omdat assessments ons ding zijn! Elk scenario en elke doelstelling die hierboven vermeld wordt kan mogelijk gemaakt worden met een assessment gemaakt in onze tool. Wil je meer weten? Contacteer ons!

Create your
own assessment
for free!

Create your
own assessment
for free!

About the author:
Sofie Nelen

Sofie Nelen

Sofie was Pointerpro's very own Digital Marketer in a previous life and now advises Wijnegem's local board around communication-related topics. She is fond of experimental marketing and growth hacking. Oh, and she hates boring assessments!

Recommended reading

Want to know more?
Subscribe to our newsletter and get hand-picked articles directly to your inbox